Uitgeverij Podium


Boogers_-_Het_waanzinnige_van_sneeuw.jpg
paperback
€ 12,50
320 pagina's
Omslag: Loudmouth
ISBN: 978 90 5759 889 0
Nur: 301

Titels


Alex Boogers
Het waanzinnige van sneeuw (midprice-editie)

Alex Boogers brak met Alleen met de goden door bij het grote publiek. Zijn almaar uitdijende lezersschare vindt nu ook hun weg naar eerder werk uit zijn imposante oeuvre. De afgelopen jaren hebben we vier van zijn romans opnieuw uitgebracht.
Samen met zijn debuut Het boek Estee en Alle dingen zijn
schitterend vormt Het waanzinnige van sneeuw daarbinnen
eigenlijk een trilogie, met een belangrijke rol voor de slimme,
eenzelvige jongen Remy van Sand. Na het plotselinge
overlijden van zijn zusje Estee probeert hij greep te krijgen
op zijn leven. Op doktersadvies gaat hij aan sport doen.
Vechtsport – tot hij in het ziekenhuis belandt.
Tegen het kleurrijke decor van ziekenhuizen en vechtclubs,
waar gezweet wordt en gedroomd, bedreigd en opgelicht,
speelt zich de strijd af van Remy. Het is de lezer die ten slotte
knock-out achterblijft.

Quotes

‘Volstrekt origineel en overtuigend.’

Het Parool