Uitgeverij Podium


Column Joost Nijsen


SEKS MET BRAM


Joost Nijsen 12-03-2012
In een interview met Vrij Nederland kenschets ik de typische Podium-auteur als iemand die zich niet alleen stilistisch onderscheidt, maar ook, eigenwijs en origineel, ‘het debat aanzwengelt’. Dat is precies waarom we zo verheugd zijn dat Bram Bakker tot onze stal is toegetreden.
Al vaak had ik via de media gehoord over deze psychiater, wiens uiterlijk me deed denken aan een jonge Keith Richards, zonder verslavingen. Bakkers onorthodoxe opvattingen over therapie fascineerden me; hij deed me denken aan Jan Foudraine, die decennia eerder de knuppel in het hoenderhok van de gevestigde psychiatrie wierp met de bestseller Wie is van hout. Maar waar Foudraine later opsteeg naar spirituele hoogten, staat Bram Bakker vooral met beide, marathonvaste benen stevig op de grond.
Ik zag hem een paar jaar geleden voor het eerst in de aula van een school in Bloemendaal, waar hij in opdracht van de onvermoeibare Bloemendaalse boekverkoopster Inge Happé een boeiend, openhartig gesprek voerde met Kluun. ‘Die moet ik leren kennen,’ dacht ik toen.
Aldus geschiedde. En het is niet zonder trots dat we deze week zijn nieuwe boek de wereld insturen: Over seks gesproken. Trots dat we er een onorthodoxe opinion leader bij hebben, maar ook verguld een boek te mogen uitgeven dat, helder geschreven, een stevige aanzet geeft tot discussie over de (verwaarloosde) relatie tussen seks en liefde.
De directe aanleiding tot dit boek, zegt Bakker zelf in zijn inleiding, ‘waren de seksverslaafden die ik de afgelopen jaren heb gesproken.’ Ook vele andere aspecten van seks riepen al jarenlang vragen bij hem op. Daarbij constateerde hij dat seksualiteit in therapeutische gesprekken naar de achtergrond is verdwenen, en dat nog wel in de pornocratie van vandaag (mijn woordkeus).
Over seks gesproken is het resultaat van zijn zoektocht, en ik verwacht dat het een aanzet zal zijn naar een herwaardering van monogamie.
Wacht eens even. Die vrijgevochten rebel Bram Bakker pleit voor seks binnen het huwelijk?
Kijk, dat is nou wat hem boeiend maakt. Tegen de stroom in. Altijd blijven opletten. Nooit met alle winden meegaan.
Lees zijn boek maar eens, misschien knapt uw relatie er de komende lente flink van op.