Podium


ABC_van_de_literaire_uitgeverij.JPG
€ 19,50
ISBN: 9789057596858

Titels


Joost Nijsen
ABC van de literaire uitgeverij

Het vak van literair uitgever is omgeven door mythen en mysteriën. Hoe scheid je bij ongevraagde manuscripten het kaf van het koren? Wat is het verband tussen e-books en kleur op snee? Hoe beïnvloed je de media? Wat betekent het als in een redactievergadering besloten wordt tot het fatale oordeel pniof ? Wat is de relatie tussen 007 en een scout? Waarom noem je een agent ‘een vent die rent voor een cent’? En: wat gebeurt er nou toch altijd daar in Frankfurt?

Het afgelopen decennium deden zich grote veranderingen voor in de literaire uitgeverij. Schrijvers werden ondernemers, redacteuren marketeers. Agenten kwamen ook in ons land op. Het e-book ligt op ieders lippen – en misschien weldra op ieders schoot. Lezers winkelen grootscheeps via internet en laten boekwinkels steeds meer links liggen.

Al deze revoluties komen aan bod in het even vermakelijke als leerrijke ABC van de literaire uitgeverij, dat ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van Uitgeverij Podium geschreven werd door Joost Nijsen.

Voor dit boek baseert hij zich niet alleen op ervaringen met zijn spraakmakende onafhankelijke uitgeverij, maar ook op zijn uitgeverschap bij Nijgh & Van Ditmar en Balans, hoofdredacteurschap van Boekblad, lidmaatschappen van alle bekende besturen, fellowships en honderden reizen naar internationale beurzen.

 

Quotes

'Wie begaan is met "de staat van het boek" moet zich dit ABC aanschaffen.'
De Standaard der Letteren


'Opmerkelijk neutraal boek, vanuit een prettige bevlogenheid geschreven.'

Het Parool


'Onderhoudend.'

NRC Handelsblad


'Nijsens uitgeverslexicon is interessant voor het tot een enorm leger aangegroeide aantal schrijvers dat een uitgever zoekt voor een al dan niet reeds geschreven "meesterwerk".'

Eindhovens Dagblad


'Vlot geschreven inkijkje in de uitgeefwereld.'

Quote


'Een fijn – en mooi uitgegeven! – boek.'

Liddie Austin, Red


'Vermakelijk boek over uitgeven.'

De Boekenkrant


'Zijn lexicon heeft zowel voor de niet als voor de wél ingewijde lezer heel wat nieuws in petto.'

De Morgen

'Een heel praktisch, geestig en helder boek over dat geweldige vak, ook goed voor auteurs om inzicht te krijgen in de geldstromen en dergelijke. Nu weet ik alles.'
Machteld van Gelder

 

'Een onmisbaar boek. Werkelijk voortreffelijk; het biedt een mooie balans tussen vakkennis en onderhoudende anekdotiek. Moet verplichte lectuur en studiestof worden. Ik voorspel dit ABC een lang leven!'
Laurens van Krevelen


'Een mooi, even fragmentarisch als representatief overzicht van het literaire landschap, waarin het grote en het kleine, het Literaire en de alledaagse details elkaar precies zo afwisselen als in de werkelijkheid. Het is jammer, kan ik er slechts tegenin brengen, dat het alfabet niet meer dan 26 letters heeft (...).'

Maarten Asscher, directeur Athenaeum Boekhandel

 

‘Zeer informatief overzicht van hoe een algemene uitgeverij werkt (of hoort te werken). Wie zin voelt om uitgever te worden, heeft met Nijsens boek de perfecte gids in handen.’
Mark Cloostermans, De Standaard