Uitgeverij Podium


RiemersmaDEF.jpg
€ 19,50
ISBN: 9789057594380

Titels


Greta Riemersma
Het land van zijn vader

Volkskrant-journaliste Greta Riemersma en haar man Saïd kennen elkaar dertien jaar als ze samen met hun drie kinderen naar Marokko emigreren. Eind 2007 vestigen ze zich in de geboorteplaats van Saïd, vlak bij de hoofdstad Rabat. Eenmaal daar blijkt haar echtgenoot nauwelijks iets te weten van zijn achtergrond. Zijn vader wilde nooit over het verleden praten. ‘Een kameel kijkt niet achterom,’ zei hij.
Greta Riemersma besluit op zoek te gaan naar de geschiedenis van haar man. Zijn vader Ider was de zoon van een kamelenhandelaar, die aan Franse zijde meevocht tegen de nazi’s. Ze ontdekt dat hij daarna de Fransen de rug toekeerde en in Marokko in het gewapend verzet ging. Hij trouwde met een dertienjarig meisje dat later Saïds moeder werd en keerde vervolgens als gastarbeider terug naar Frankrijk. Terwijl ze het verhaal van haar schoonouders reconstrueert, wordt haar echtgenoot geconfronteerd met een emigrantenverleden dat hij altijd uit de weg ging, net als zijn vader.

Het land van zijn vader vertelt een intrigerende familiegeschiedenis, tegen het decor van een veranderend Marokko. Het verhaal van Ider en Saïd is exemplarisch voor dat van veel andere Marokkanen die de afgelopen eeuw hun land verlieten.

Het land van zijn vader werd genomineerd voor de M.J. Brusseprijs 2011.

Quotes

'Riermersma is op een aanstekelijke manier nieuwsgierig, ze sleept je als lezer mee in haar zoektocht en verbazing. De jury vindt haar toon trefzeker en haar schrijfstijl soms poëtisch.
Eenmaal in Marokko blijkt de geschiedenis van Ider heldhaftiger dan Saïd had kunnen vermoeden en waar hij nooit met zijn vader over heeft kunnen spreken.
Riemersma schreef een boeiend boek vol prachtige details. Juist door deze familiegeschiedenis als uitgangspunt te nemen, leert ze ons hoe groot de impact van migratie is.'
Uit het juryrapport van de M.J. Brusseprijs

'De titel van dit boek doet denken aan het monumentale werk van Geert Mak over 'De eeuw van mijn vader'. In opzet en uitwerking kan Het land van zijn vader daar zeker mee wedijveren.'

Leeuwarder Courant  

 

'Genuanceerd en persoonlijk.'

Elsbeth Etty

 

'Ik raad het iedereen aan.'

Frits Spits