Uitgeverij Podium


Notulen.JPG
€ 11,50
ISBN: 9789057591761

Titels


Herman Franke
Notulen

In Notulen (2004) toont Herman Franke zich een meester op de korte literaire baan. Met hooguit vierhonderd woorden opent hij emotionele vergezichten en afgronden, soms absurdistisch maar meestal zeer herkenbaar.
Het is alsof de schrijver zich met een blocnote in de hand door het mijnenveld van menselijke contacten begeeft en met zijn kenmerkende scherpte alle tumult registreert. De mannen en vrouwen in deze bundel denken en voelen langs elkaar heen, maar de lezer is binnen enkele zinnen met ze vertrouwd.
Het moderne leven is in deze uitgave in vergadering bijeen. En Herman Franke maakt de notulen.

Quotes

'Hoe luchthartig deze verhalen er ook uit mogen zien, in al hun knisperige kortheid en in hun droge, grappig directe manier van zeggen, Franke verloochent zijn uitgangspunt als schrijver niet. (…) Het aardige van deze Notulen is dat ze door hun suggestieve beknoptheid niet al te zwaar op het gemoed van de lezer drukken en dat door de droogkomische stijl ook vaak te grinniken valt om het kennelijke onvermogen van de mens om te ontkomen aan de sleur en de verveling van alledag. (…) Mooi ironisch en met enige deernis.'
NRC Handelsblad


'Franke is geen schrijver die zich ervan afmaakt of die zichzelf recyclet, bloemleest of plagieert, en dat maakt zijn Notulen juist interessant. (…) Allemaal mooie carmiggeltiaanse zinnen over mensen die het mooiste in het leven wel achter de rug hebben. Zij maken Notulen tot een treffend boekje.'
HP/De Tijd

'In deze verhalen laat hij zien dat hij ook op de korte baan een begenadigd en vooral zorgvuldig auteur is. (...) Zonder barokke uithalen, ingewikkelde verhaallijnen of "ronde karakters" heeft Franke uiterst gevoelige verhalen geschreven. Zijn miniatuurtjes bewijzen dat de schrijver ook zonder de polemiek kan. (...) Observeren, kijken, kijken, kijken en het leven vangen in mooie beelden, dat is wat Franke doet. Notulen is een zorgvuldige en herkenbare schets van mensen en de dingen die voorbijgaan.'
de Volkskrant


'
Zijn ultrakorte verhaaltjes zijn kleine uitsneden uit de werkelijkheid, waar hele werelden achter schuilgaan die Franke wijselijk aan de verbeelding van de lezer overlaat. (…) De kracht van zijn miniatuurtjes schuilt in de rijkdom van het onvoltooide. Als je een verhaaltje uit hebt, is het nog niet klaar. Het laat een echo achter, een disharmonisch akkoord, dat even raadselachtig als intrigerend in de lucht blijft hangen, nasuist in het oor van de lezer, die zo met elk verhaaltje een virtuele roman in handen heeft.'
Het Parool